Wednesday, March 09, 2005

 

علائم و نشانه هاي گزش مار :

 

مقدمه :

 زهر در بسياري از جانوران و از جمله مار و عقرب و زنبور و ... وسيله دفاعي آنها و ابزاري براي شكار و بدست آوردن غذا و حمله به شكار است اين زهر عموما بر روي سيستم عصبي قرباني اثر مي گذارد و با فلج كردن سيستم تنفسي و و از كار انداختن اعضاي حياتي ، او را از پاي در مي آورد براي مقابله با اين سم ها و زهر ها ؛ ضد سم يا  پاد زهرهايي عليه آنها ساخته شده است كه با استفاده از انها مي توان جان مصدوم را نجات داد كارهايي هم بعنوان كمكهاي اوليه تا رساندن شخص به اورژانس مي توان انجام داد در زير بحث كوتاهي در اين رمينه آمده است :

علائم :

وجود درد ، حساسيت قرمزي و تورم در محل نيش است و طي 5 تا 10 بعد ار نيش زدن ظاهر مي شوند .

طريقه معالجه :

محلي را كه نيش زده شده است بايد بيحركت نگاه داشت و آن را كمي پائين تر از سطح قلب قرار داد و با يك نوار پهن بالاي  محل گزيدگي را ببنديد اگر انتقال به بيمارستان بيش از 1 ساعت بطول بينجامد بايددمحل گزيدگي را برش داد و سم را بيرون آورد . تا با رساندن او به اورژانس ؛ تزريق واكسن و پادزهر و كنترل علائم حياتي صورت گيرد

 

حيوانات ديگري كه نيش آنها موجب آزار مي گردد مارها، عقربها و عنكبوتها هستند. در برخورد با گزيدگي اين نوع حيوانات اقداماتي كه مي توانيم انجام دهيم عبارتند از:

۱- دعوت مصدوم به آرامش و عدم حركت در صورت گزيدگي مار. زيرا حركت باعث تسريع جريان خون و پخش سم در بدن مي شود.

۲- عضو گزيده شده اگر دست يا پا است، پائين تر از قلب قرار مي دهيم.

۳- به هيچ وجه از خورندگي يا مكش محل گزيدگي استفاده نمي كنيم.

٤- اگر گزيدگي توسط عقرب يا عنكبوت ايجاد شده، مي توانيم با يك كيسه آب يخ منطقه گزيدگي را خنك كنيم. اين امر باعث مي شود جريان خون كند شده و جريان سم در بدن كم شود.

 

مار گزيدگي بيشتر در دست و پا اتفاق مي افتد. در مناطقي كه مارهاي سمي وجود دارد بايد براي حفظ امنيت بيشتر از راه رفتن در تاريكي بر روي الوارها و يا فرو بردن دست در سوراخهاي زنبور خودداري كرد. در هنگام رفتن به كوه و يا جنگل، پوشيدن پوتين، چكمه و يا كفشهاي ساقه بلند مي تواند ما را از گزش مارها و ديگر حيوانات گزنده محفوظ بدارد.

 

علامت سمي بودن يا نبودن مار را از روي محل گزيدگي مي توان دريافت. محل گزيدگي مارهاي سمي بصورت دو سوراخ بزرگ و يا دو سوراخ بزرگ با دو رديف سوراخ كوچكتر است. اما محل گزش مار غير سمي بكلي متفاوت است. محل گزش بصورت دو رديف سوراخهاي ريز ديده مي شود.

محل گزش مار معمولاً ابتدا ورم مي كند، بعد سرخ رنگ مي شود و سپس كبود مي شود.

 

 

هدفهاي اصلي در كمك به افرادي كه دچار گزيدگي مار شده اند عبارتند از:

۱- جلوگيري از گسترش و انتشار سم در بدن ( بستن شريان بند در بالاي محل گزيدگي و باز كردن آن هر ۱٠ دقيقه يكبار)

۲- انتقال سريع مصدوم به مراكز درماني

شناخت نوع مار براي شناخت آنتي سرمي كه بايد به كار برود بسيار مهم است.

............................................................................................................................. م. ت 19 اسفندماه 1383 ماهشهر