برگی از تاریخ

برگی از تاریخ

العهده علی الراوی ...!

 

خاطرات علی شهبازی سرتیم محافظان شاه:

 برخی برای گرفتن مقام، همسر و دختر خود را در اختیار شاه می‌گذاشتند

علی شهبازی یکی از نیروهای گارد شاهنشاهی و سرتیم محافظان شاه، کسی که تا پایان عمر در خارج از کشور، مغرب، پاناما، آمریکا و مصر او را ترک نکرد، در خاطرات خود پرده از شبکه‌ای برمی‌دارد که برای فساد و زن‌بارگی شاه فعالیت می‌کردند.

علی شهبازی در خاطرات خود که با نام «محافظ شاه» منتشر شده در صفحه 80 می‌نویسد:

از وقتی که علم وزیر شد، در وزارت دربار تشکیلاتی ویژه برای سرگرمی شاه درست کرده بود که اعضای آن سازمان عبارت بودند علاوه بر اسداله علم افرادی چون

 افسانه رام، سیروس پرتوی، امیر متقی، ابوالفتح آتابای، کامبیز آتابای، هرمز قریب، سلیمانی، سرهنگ جهان‌بینی، عباس حاج‌فرجی، حسین حاج‌فرجی، ابوالفتح محوی، خانم آراسته و سرهنگ اویسی،

تعدادی خارجی هم با آنها همکاری داشتند.

این تشکیلات یک بودجه سرسام‌آور داشت. او در مورد وظیفه این تشکیلات می‌گوید: «کارشان این بود که خانم‌های شوهردار و دختران بخت ‌برگشته و یا همسران و دختران کسانی را که می‌خواستند مقامی بگیرند، برای شاه بیاورند».

وی که همیشه همراه شاه بوده است در مورد محلهای فساد شاه می‌نویسد:

این برنامه گاهی در کاخ شهوند انجام می‌شد که مسئول آن ابوالفتح آتابای بود ... هروقت حسین دانشور برای شاه خانم می‌آورد در منزل اردشیر زاهدی برنامه انجام می‌شد، موقعی که امیر متقی از دانشگاه شیراز خانم می‌فرستاد در منزل علم ملاقات صورت می‌گرفت ... تابستان که شاه به نوشهر می‌رفت برنامه دست امیر قاسمی بود که از دختران ساواک به کاخ رامسر می‌آورد.

... ابتدا کامبیز آتابای یک نفر را به کاخ شهوند می‌آورد و کار که تمام می‌شد، جهان‌بینی به عرض می‌رساند:

قربان، آقای سلیمانی با مهمان در منزل آقای ابوالفتح محوی منتظر است ... دو ساعت بعد جهان‌بینی جلوی در ورودی به عرض می‌رساند:

قربان حسین دانشور با مهمان در حصارک منتظر تشریف‌فرمایی شما هستند ... .

شهبازی می‌نویسد:

 فساد شاه در این اواخر به‌حدی رسیده بود که «شاه حتی وقتی که به زیارت امام رضا می‌رفت قبلاً علم منشی‌اش را که افسانه رام بود با یکی دو خانم از تهران به آنجا می‌فرستاد».

بااین‌همه، شهبازی در دفاع از شاه می‌گوید:

 «خلاصه علم برای شاه برنامه‌ای درست کرده بود که شاه تا شانه‌هایش در لجن فرو رفته بود و راه برگشت هم نداشت.» او در مورد افراط علم می‌نویسد که

گاهی اتفاق می‌افتاد که علم شاه را در یک روز با سه تا چهار زن روبه‌رو می‌کرد!

................14 شهریور1396

کامبیز آتابای  متولد ۱۳۱۸ در تهران دهمین رئیس فدراسیون فوتبال ایران و ششمین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. او که پسر ابوالفتح آتابای است پیش از انقلاب «مدیر کل فنی و خدمات عمومی (رئیس تشریفات) در دربار پهلوی بود و پس از انقلاب رئیس دفتر فرح پهلوی شد

/ 0 نظر / 51 بازدید