Premature Ejaculation = انزال زودرس

   Premature Ejaculation   = انزال زودرس

   Techniques to Delay Ejaculation تکنیک هایی برای به تاخیر انداختن انزال

چگونه از انزال زودرس جلوگیری کنیم . تکنیک هایی که پزشک برای تاخیر انزال توصیه می کند.

How To Prevent Premature Ejaculation doctor explaining techniques to delay ejaculation

 تخمین زده می شود که 30% مردان در دوره هایی از زندگیشان  از انزال زودرس= پی ای =  premature ejaculation (PE) رنج می برند که علت عمده آن می تواند اضطراب باشد

An estimated 30% of men suffer from premature ejaculation (PE) at some point in their life, which can cause significant distress.

انزال را موقعی زودرس می گویند که رابطه جنسی فقط بین 30 ثانیه تا 4 دقیقه طول بکشد ، که این معیار البته بسته به فرهنگ ها و کشورهای های مختلف و نیز در بین متخصصین متفاوت است .

اما بنظرمی رسد که همگان بر روی این موضوع توافق نظر دارند که رابطه جنسی که  کمتر از دو دقیقه طول بکشد بعنوان انزال زودرس PE  محسوب می شود .

Ejaculation can be considered premature when it occurs 30 seconds to 4 minutes into sex, depending on different cultures, countries and experts. However, it seems that most tend to agree that any sexual intercourse lasting less than 2 minutes can be considered premature ejaculation.

تکنیک های رفتاری می تواند کمک کند که زمان ارگاسم ( اوج لذت جنسی) را به تاخیر بیندازید  که این ها شامل روش شروع – توقف =  استارت – استاپ و روش اسکوئیز=  فشردن است

Behavioral techniques can help you delay orgasm. These include the start-and-stop method and the squeeze technique.

ترکیبی از این روشها به همراهع مشاوره های جنسی و دارو ( مثل استفاده تز کرم های بی حس کننده از قبیل ایملا یا قرص های خوراکی مانند پریلیژی ) برای این مورد توصیه می شود .

A combination of these techniques along with sexual counselling and medication (either using an anaesthetic cream, such as EMLA or an oral tablet, such as Priligy) is recommended.

 

What Is Premature Ejaculation?

انزال زودرس چیست ؟

انزال زودرس زمانی رخ می دهد که زمان انرال  آنقدر کوتاه است که مرد و همسرش از رابطه جنسی لذت زیادی نمی برند .

Premature ejaculation is ejaculation that happens too soon for a man and his partner to enjoy sex. There are two types of premature ejaculation: lifelong (or primary) and acquired (or secondary).

 

Lifelong PE starts early on, usually when you are a teenager experiencing first sexual contact. It is harder to treat and often has deeper psychological causes. Bad habits may also contribute (such as masturbating to ejaculate as fast as possible in order to avoid getting caught).

 

Acquired PE happens later in life and is usually triggered by either psychological (stress or relationship issues) or physical causes (diabetes or high blood pressure).

 

How Can I Delay Ejaculation?

 

There are a wide range of "home-made" remedies for premature ejaculation like frequent sex, masturbating a couple of hours before sex, or having sex with the woman on top.

 

Thicker condoms: a thicker wall can decrease the sensitivity of the penis

 

Behavioural strategies: "start-stop" and "squeeze techniques" often prove effective, but do not provide a long-term solution.

 

It can take a few months for you to overcome PE with these techniques and many men have to keep using them on a permanent basis.

 

On average, 50% to 95% of men using sexual techniques manage to overcome PE eventually. There is a risk of relapse if there are significant changes in your sexual life (e.g. new partner, stressful event), especially if you feel anxious. In general, the sooner in life you learn to master these techniques the better.

 

Men who are over-sensitive, rather than being excessively anxious, might not benefit from these behavioural methods because they suffer from a different cause of premature ejaculation.

 

For these patients, medications that reduce your sensitivity (for example, EMLA a cream, or Priligy an oral tablet) are recommended. are a better solution and eventually improve control over ejaculation. Whilst they can be taken as long-term solutions for premature ejaculation, they don't fix the underlying causes of PE.

 

What Is The "Start-Stop" Technique?

روش شروع – توقف

این یکی از ساده ترین روشهاست که به توسط که می تواند بتنهایی و یا به همراه شریک جنسی انجام گیرد.در این روش بعد تحریک آلت تناسلی مرد  هنگامی که احساس می کند انزال نزدیک است یک توقف 30 تا 60 ثانیه ای می کند و دوباره شروع می کند و این کار را چهار تا 5  انجام می دهد . یعنی هر بار حس می کند دارد به انزال نزدیک می شود توقف کند و بعد از یک دقیقه دوباره کارش شروع کند تا کنترل لازم را بر روی انزال پیدا کند و سرانجام در حالتی که انزال قطعی می شود و دیگر راه برگشتی نیست کار را تمام کند.

This is by far the simplest technique and can be done alone or with a partner.

The technique involves stimulating the penis and stopping just before you feel you are about to ejaculate. Stop the stimulation for 30-60 seconds and start again once you feel that you have regained control. Repeat this process 4-5 times, stopping and “resting” every time you feel that you are about to have an orgasm. Finally, let the ejaculation occur, so that you can identify the “point of no-return”.

اما بسیاری از زوج ها از این بازی های غیر معمول شکایت دارند و آن را ناامید کننده می خوانند . ولی شما سعی کنید که حالتی یکنواخت را در رابطه جنسی حفظ کنید و از مزیتهای این روش توقف استفاده ببرید و روی لذت های بدنی دیگر غیر از لذتی که از طریق  آلت تناسلی می برید تمرکز کنید

Many couples and partners complain, however, about the inconvenience of this “game” and find it frustrating. Try to incorporate it smoothly into sex and take advantage of the pauses to focus on sources of pleasure other than the penis.

روش فشردن چیست ؟

What Is The "Squeeze" Technique?

روش فشردن به معنی فشار دادن قسمت سر آلت تناسلی مرد  به مدت 30 ثانیه و درست قبل از این است که احساس می کنید انزال نزدیک است (  منظور کلاهک آلت تتاسلی است ). این امر باعث توقف انزال شده و می تواند روی راست شدن آلت = ارکشن هم تاثیر بگذارد و نیاز به تحریک دوباره داشته باشد . باید این روش را بین 4 تا 5 بار تکرار کنید تا زمانی که حس می کنید باید انزال را انجام دهید .

The "squeeze" technique works by squeezing the penis in the area between the shaft and the glans (for about 30 seconds), just before you are about to ejaculate. This stops the ejaculation, but may affect your erection, at least until you are stimulated again. You should then repeat this process 4-5 times until you decide not to delay orgasm anymore.

برای موثر بودن باید این روشها را به مدت چندین ماه انجام دهید و این کار نیاز به پشتکار و استقامت از طرف مرد و شریک جنسی اش دارد .

To be effective, this method has to be used for several months and it requires great perseverance from the man and his partner.

ایده ای که در پشت این روش فشردن وجود دارد این است که وقتی شما به مرحله ای می رسید که به آن"  نقطه غیرقابل برگشت " گفته می شود قادر خواهید بود که بازهم انزال را به تاخیر بیندازید. این روش می تواند در ابتدا ناامید کننده باشد و باعث وقفه دررابطه جنسی شود .

The idea behind the "squeeze" technique is that, after a while, you are able to recognize the “point of no return” and may be able to delay future ejaculations. This technique may be frustrating though as it can disrupt sexual activity.

چه حالت های دیگری وجود دارد؟

What Are The Other Options?

روش های شروع – توقف و فشردن هنگامیکه با هم ترکیب شوند  باعث بهبود و موثر بودن رابطه جنسی می شود.

اما به چیزهایی دیگری هم  فکر کنید چیزهایی که حواس شما را پرت میکند خسته کننده بوده یا آزار دهنده هستند.

The "start-stop" and "squeeze" technique prove more effective when combined with these techniques:

Think about something else: something distracting, boring or annoying

قبل از انزال یک نفس عمیق بکشید. این می تواند با آهسته کردن انزال و تحریک باعث تاخیر در ارگاسم شود.

Take a deep breath before ejaculation: this can delay orgasm by slowing ejaculation and stimulation

Taking Care of Your Partner

هوای همسرتان را داشته باشید

نوازش طولانی مدت می تواند کمک کند تا میزان رضایت همسرتان بیشتر شده و در عین حال زمان انزال هم به تاخیر افتد. نوازش طولانی مدت می تواند باعث بهبود رابطه جنسی شود چون میزان نارضایتی و سرخوردگی و عملکرد جنسی اتان را که با اضظراب همراه است را کاهش می دهد

Longer foreplay can help increase satisfaction of your partner as well as delay your ejaculation. Longer foreplay can improve your relationship by reducing dissatisfaction, frustration and performance-related anxiety.

 توجه داشته باشید میزان فشاری را که مرد به هنگام رابطه جنسی احساس می کند خیلی بیشتر از رنجی است که از انزال زودرس = پی ای می برد

Be aware that the more pressure men feel during sex, the more likely they are to suffer from PE.

ارتباط کلامی با همسر می تواند بر خیلی از این اختلافات بین شما و همسرتان را از بین ببرد.

Communication will help you overcome many issues and any discrepancies between your desires and those of your partner.

What Are The Best Tips?

بهترین نکات

استفاده از کاندوم های ضخیم : اگر فکر می کنید که آلت تناسلی شما بیش از اندازه حساس است می توانید از کاندوم های ضخیم تر استفاده کنید . چو.ن این ضخامت می تواند باعث کاهش حساسیت آلت شود

Thick condoms: try these if you think your penis is too sensitive. They can help decrease its sensitivity.

روی لذت بردن شریک جنسی اتان هم تمرکز کنید : این می تواند باعث شود که میزان اضظراب شما را کاهش دهد و کمک کند که کنترل بهتری روی انزال داشته باشید .

Focus on other sexual pleasures: this can decrease anxiety and help you gain better control over your ejaculation

 با پزشکتان مشورت کنید : زود انزالی بیماری است که کاملاً قابل درمان است

Talk to your doctor: PE is a very treatable condition.

Full Transcript Of Video

Hello, my name is Dr. Wetzler of DrEd.com. Today, I want to talk about how to stop premature ejaculation and the different solutions available to men who come too early.

What is premature ejaculation? It is a common condition in which you or your partner feels that you're reaching orgasm too quickly. We usually mean that it's too fast for you to enjoy sex in general. Somewhere below two minutes is often recognized as premature ejaculation.

While there's no cure to premature ejaculation, there are treatments and exercises you can use to stop premature ejaculation. Keep in mind that for most men what really works is, in fact, a combination of all these techniques along with psychological counselling, if it is necessary. Quite often, it is about solving a mix of anxiety, stress, but also bad habits of ejaculating too early.

As to treatments, there are two very effective solutions. One is the EMLA Cream that numbs the sensation of your penis so you don't get too much stimulation and therefore you can last much longer. The other is known as Priligy or Dapoxetine, which is a very effective oral tablet that you take before sex. On average Priligy has been shown to help men last, at least, three times longer than usual. Complete a simple online questionnaire to get a prescription and order either EMLA Cream or Priligy and get it delivered to your home. All our medications are 100% genuine and delivered in a discreet package by a registered UK pharmacy.

 

 

……………. م.ت 22 مردادماه 1396 – ممکو

منبع :

https://www.dred.com/uk/how-to-delay-ejaculation.html

 

/ 0 نظر / 74 بازدید