واژه نامه بخش هايي از بدن زنان :

واژه نامه بخش هايي از بدن زنان :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مغز : مهم ترين ارگان جنسي زن است . مغز بيشترين تاثير را بر روي پاسخ هاي جنسي زن دارد . ولي در مورد مردان نمي توان مغز را بعنوان مهم ترين بخش بدن آنها از نظر جنسي دانست .

پستانها : وظيفه اوليه پستانها در زنان ؛ تغذيه و شير دادن به نوزاد است . پستانها در جلوي سينه زنان واقع شده اند و حاوي غددي  هستند كه شير

 توليد مي كنند . تعدا كمي رشته هاي عضلاني در  نوك پستان وجود دارند كه باعث مي شوند به هنگام تحريك شدن در اثر هواي سرد ؛ شير دادن ، و بر انگيختگي جنسي سبب برجسته شدن نوك پستان شوند . اطلاعات بيشتر در اين مورد را ي توانيد در اين محل پيدا كنيد :

Breasts Do More than Fill A Sweater

زهدان : انتهاي رحم كه به هنگام بر انگيختگي جنسي بالا مي رود .

كروموزوم : رمزهاي وراثتي يا نقشه اي كه در هر سلول وجود دارد و فعاليتهاي سلول را بر نامه ريزي و نظارت مي كند . در انسان 46 كروموزوم وجود دارد كه 45 كروموزم شبيه به هم هستند و مربوط به فعاليت هاي روزمره بدن است و و 2 كروموزم هم تعيين كننده جنسيت افراد هستند . كروموزوم هاي xx   به معني مونث بودن است و كروموزوم هاي xy   به معني مذكر بودن است .

كليتوريس : ناحيه كوچكي با بافت اسفنجي و غني از پايانه هاي عصبي كه به هنگام بر انگيختگي و اوج لذت  جنسي ، پر خون مي شود. اين بخش با بافت هايي پوشيده شده است كه آن را سرپوش ( hood ) مي نامند و در هنگام نزديكي جنسي به عقب رانده مي شود و كنار مي رود .  اندازه آن متفاوت است و نشان دهنده  نوع پاسخ جنسي نيست . . بريا اطلاعات بيشتر در مورد كليتوريس (چوچوله ) و نقشي كه بر عهده دارد مي توانيد به بخش پاسخ هاي جنسي  زنان مراجعه كنيد .

تخمك : تخمك نيمي از كروموزوهاي مورد نياز براي بوجود آمدن نوزاد مورد نياز است ( 23 كروموزوم ) را در خود دارد كه در كروموزوم X  واقع شده است .

منطقه تحريك پذير جنسي : ناحيه اي در بدن است كه به هنگام تحريك با دستها ؛ دهان ، يا وسائل ديگر ، باعث بوجود آمدتن لذت جنسي مي شود .

استروژن : استروژن هورموني است كه سبب آزاد شدن تخمك از تخمدانها مي شود.  استروژن بر روي رشد  پستانها هم تاثير دارد .

 عضو جنسي : به ارگان جنسي خارجي زنان مي گويند

نقطه جي G-SPOT : ناحيه اي به اندازه يك سكه مورد استفاده در تلفن كه هنگام بر انگيختگي جنسي قوق العاده حساس مي شود . اين ناحيه در درست در زير سطح فوقاني واژن قرار گرفته است جايي بين استخوان عانه و مثانه .  بحث ها و مجادله هاي زيادي وجود دارد كه اساسا چنين نقطه اي در زنان وجود دارد يا نه ؟ ولي بعضي از زنان گزارش كرده اند كه هنگاميكه همسرشان با دو انگشت خود اين قسمت را قشار داده و يا ضربه زده اند و  تحريك كرده اند احساس لذت  شديد ي به آنها دست داده است . براي برخي زنان از زنان ارگاسم (اوج لذت جنسي ) بلافاصله بعد از تحريك و لمس نقطه جي دست مي دهد . سعي كنيد در مودر خودتان اين موضع را آزمايش كنيد .

پرده بكارت : يك پرده نازك و بافتي كه ورودي واژن را در زنها مي پوشاند و فقط روزنه كوچكي در ان وجود دارد كه امكان بيرون آمدن خون قاعدگي را فراهم مي سازد . پرده بكارت به هنگام مقاربت پاره مي شود و اين عمل در بعضي از رنان با درد همراه است . اين پرده گاهي در اثر تامپونهايي كه زنان قهرمان و ورزشكار استفاده مي كنند نيز پاره مي شود . پاره  بودن پرده بكارت الزاما به معني  باكره نبودن زن نيست !

لب بزرگ :

/ 0 نظر / 121 بازدید