ديسپارونيا

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, January 30, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مقاربت دردناك

 

What is Dyspareunia?

 

ديسپارونيا اصطلاحي  پزشكي براي مقاربت دردناك است دكترها معمولا اين واژه را بكار مي برند و در متن هاي پزشكي هم

به چشم مي خورد .

درد به هنگام مقاربت مي تواند علل بسيار متنوعي داشته باشد . مثل مي تواند  به دليل آلرژي و حساسيت نسبت به بعضي فرآورده هاي بهداشتي يا بدليل تغييرات هورموني مرتبط با سن باشد . بعضي مسائل عاطفي هم مي تواند در اين رابطه دخيل باشد .

The Causes of Pain During Intercourse Include:

برخي از علل مقاربت دردناك عبارتند از :

·        Tipped or retroverted uterus  جابجا شدن و عقب رفتن زهدان –بعضي از زنان كه با اين مشكل روبرو هستند به هنگام مقاربت درد دارند چون در اين حالت آلت مرد به هنگام نزديكي با زهدان و دهانه رحم  زن تماس پيدا مي كند .اين حالت را ديسپارونيا ي برخوردي مي گويند collision dyspareunia.

·        آندومتروزيس : Endometriosis  آندومتر بافتهايي اصست كه جداره رحم را مي پو شانند اين آندومتر ممكن است به سمت بيرون  زهدان  هم رشد كرده و باعث اجاد درد شديد به هنگام مقاربت شوند .

·        عفونت : Infection عفونت هاي باكتريايي يا قارچي شايع ترين علل درد به هنگام  مقاربت هستند

·        كمبود استروژن  – در طي يائسگي ، ديواره واژن نازك و ميزان ترشحان نرم كننده واژن كاهش مي يابد .

·        Vulvodynia  حساس شدن بخش بيروني اندام تناسلي زن : در اين حالت قسمت بيروني اندام تناسلي زن ، حساسيت بيش از اندازه  به تماس پيدا مي كند.

·        عوارض جنبي ناشي از مصرف دارو : بعضي از داروهايي كه برا معالجه آلرژي ، فشار خون بالا ، و يا افسردگي تجويز مي شود مي تواند بر روي ميزان ترشح مواد روان كننده در واژن تاثير بگذارد به همانگونه كه بر روي ميزان علاقه جنسي هم اثر گذار است .

·        مشكلات جسمي – وجود زخم در بافت ها كه ناشي از انجام عمل جراحي روي شكم مي باشد يا زايمان كه مي تواند وضعيت آناتومي زن را به هم بزند و سبب درد در هنگام مقاربت شود وجود كيست در تخمدان هم مي تواند باعث درد هنگالم مقاربت گردد.

·        درد در عضلات كف لگن خاصره – گاهي اوقات اثرات بجا مانده از گذشته مثل سوء استفاده هاي جنسي  و رفتارهاي جنسي خشن و حتي گفتگوها و جر و بحث ها مي تواند بصورت مشكلات جنسي بروز كند .

·        در مواردي كه ديسپارونيا بدليل مشكلات فيزيكي و جسمي است مثلا ناشي از جايجايي زهدان ، بايد اين مشكل با عمل  بالا كشيدن زهدان حل شود .

·        غير از موارد ياد شده ، مقاربت دردناك مي تواند علل ديگري هم داشته باشد كه بايد در اين مورد با پزشك مشورت كنيد .

-================================

·        منبع : http://www.inletmedical.org/html/dyspareunia_causes.htm

ترجمه : محمد توكلي –ماهشهر 11بهمن 1383

/ 0 نظر / 13 بازدید