عفونت مجاري ادرار در زنان :

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, January 30, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عفونت مجاري ادرار در زنان :

urinary tract infection (UTI),

 

يكي از عللي كه باعث اين نوع عفونت باكترايي مي شود رسوخ كردن باكتري E-COLI  ايشيريشيا كولي  از مقعد و مدفوع به واژن زنان مي باشد . اين كار مي تواند به يكي از روشهاي زير صورت گيرد :

·        در اثر نزديكي از راه مقعد با زنان و سپس بدنبال آن نزديكي از طريق واژن

·        فرو كردن انگشت در مقعد و سپس به داخل واژن

·        شستشوي غلط دستگاه تناسلي به هنگام ادرار كردن و مدفوع به اين معني كه بايد زنان خود را از جلو به عقب شستشو دهند و نه به عكس !

·        تا بدينوسيله مبتلا به عفونت مجاري ادراي نشوند urinary tract infection (UTI),

·        ناگفته پيداست كه دستگاه تناسلي زنان بدليل فيزيولوژي خاصي كه دارد نسبت به مردان بسيار مستعد تر به ابتلا به اينگونه عفونت مي باشد .

===========================================================

 

/ 0 نظر / 16 بازدید