كرست هاي ضربه گير و بدون اصطكاك:

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Shock Absorber Friction Free Bra Top

كرست هاي ضربه گير و بدون اصطكاك:

 

قيمت : 17 پوند = حدود 30 هزار تومان

مقدمه :

ورزش كردن و انجام فعاليت هاي بدني با همه فوائدي كه دارد اگر بدرستي انجام نگيرد مي تواند باعث آسيب رساندن به بدن شود و عوارضي را در پي داشته باشد . مثلا دويدن با كفش نامناسب و بر روي زمين سخت و آسفالت مي تواند با وارد كردنم ضربه به مفاصل زانو و مهره هاي كمر و گردن باعث آسيب جدي به بدن شود . و يا كشيدگي تاندون ها و رباط ها و پارگي مويرگهاي و رشته هاي نازك عضلاني بدليل گرم نكردن بدن قبل از انجام حركات ورزشي بسيار شايع است كه معمولا با درد شديد هم توام مي باشد و يا پارگي مينسك زانو و نظاير آن .

اما در زنان  اين ماجرا وجه ديگري هم دارد كه بطور مستقيم ناشي از فيزيك مخصوص زنان است . زنها و خصوصا انها كه پستانها ي بزرگي دارند به هنگام انجام حركات ورزشي حتما بايد ازكرست هاي مخصوص اين كار كه با نام كرست هاي ضربه گير مشهور است استفاده نمايند تا از شل شدن و افتادگي زود هنگام پستانها يشان ممانعت بعمل آيد . اين موضوع بعد  از آبستني و به هنگام شير دادن نوزاد هم ضرورت پيدا مي كند چون حجم پستانها بزرگ مي شود و بخاطر افزايش وزن و حجم ، بايد در حالت معمولي هم بوسيله كرست محافظت شوند تا چه رسد به هنگام فعاليت بدني كه استفاده از كرست هاي ضربه گير ضرورت تام پيدا مي كند . عدم توجه به اين موضوع مي تواند باعث پارگي و صدمه ديدن رباط هاي كوپر شود كه وظيفه نگهداري پستان را بر عهده دارند .

دويدن ؛ ورش هاي سنگين و پر جهشي مانند واليبال و بسكتبال و حتي راه افتادن معمولي فشار زياد ي بر روي پستانها وارد مي كند در همه اين ورزشها بايد از كرست هاي ضربه گير استفاده شود .  

پر واضح است كه پستانهاي شل و آويزان ، وجهه نازيبايي دارند آنهم براي كساني كه به زيبايي خود فوق العاده اهميت مي دهند !

 

فن آوري ساخت كرست هاي بدون درز از نسوج ضد سايش براي ساخت كرست هايي كه مناسب ورزشكاران هستند بكار گرفته شده است . و به اين وسيله امكان نگهداري عالي و راحت پستانها فراهم آمده است بدون اينكه محدوديتي در حركت ايجاد نمايد .

 

در مورد ضربه گيرها : About Shock Absorber

اين كرست هاي  ضربه گير از سال 1995 ابداع شده اند و حاصل تحقيقاتي است كه در دانشگاه ادينوبورو صورت گرفته است و نشان داده شده است كه پوشيدن اينگونه كرست ها مي تواند تا حد زيادي باعث كاهش افتادگي و شل شدن پستانها در زنان خصوصا هنگام انجام فعاليت هاي ورزشي گردد. و تا 50% مي تواند عوارض ناشي ار شل شدن و افتادن پستانها را به تاخير اندازد .

82% پزشكاني كه مورد نظر خواهي قرار گرفته اند ابراز داشته اند كه پوشيدن كرست هاي ورزشي مي تواند از تكان خوردنهاي پستان جلوگيري بعمل آورد و باعث كاهش تنش هاي وارده به رباط هاي معلق كوپر

 cooper's suspensory ligaments شده و به اين ترتيب از شل شدن و افتادگي پستانها ممانعت بعمل آورد .

 

Cooper's suspensory ligaments

رباط هاي نگهدارنده كوپر

كه با نامهاي ديگري  از قبيل : رباط هاي نگهدارنده پستان

 Ligamenta suspensoria mammae, ligamenta suspensoria mammaria نيز ناميده مي شوند به افتخار Sir Astley Paston Cooper, 1st baronet  نامگذاري شده است . كه اين رباط ها وظيفه نگهداري پستان را كه معمولا با بافت هاي چربي هم همراه است به عهده دارد و شبيه بندهاي نگهدارنده  زير پوست  در ساير نقاط بدن است .

 

A. P. Cooper:
On the anatomy of the breast. 2 volumes. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />London, Longman,1840.

 

...........................................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي . 7 بهمن 1384

منابع :

http://www.mpz.co.uk/products/product.asp/pid=769

http://www.whonamedit.com/synd.cfm/3342.html

http://www.biology-online.org/search.php?search=COOPER

 

/ 0 نظر / 36 بازدید