اسپيرو متري

Wednesday, October 04, 2006

SPIROMETRY

 

The Measurement and Interpretation of Ventilatory Function in Clinical Practice

اسپيرو متري

اندازه گيري و تفسير عملكرد تنفسي در كلينيك :

 

مقدمه :

هر ساله در ضمن آزمايشات مربوط به طب صنعتي كه در شركت انجام مي گيرد آزمايش تنفس سنجي يا همان : اسپيرو متري هم صورت مي گيرد اين آزمايش ساده كه بيش از چند دقيقه طول نمي كشد و نمودار آن بلافاصله از طريق رايانه به چاپگ داده مي شود و شما مي توانيد نتيجه را ببينيد علاوه بر اينكه براي تشخيص نارسايي در كيسه هاي هوايي شش ها و كاهش جريان هواي تنفسي صورت مي گيرد مي تواند وسيله اي مفيد براي بيماران آسمي نيز باشد . چون روند بهبودي يا وخيم تر شدن وضعيت اين بيماران را مي توان با اسپيرو متر تشخيص داد . ضمن اينكه با اندازه گيري جريان تنفسي قبل و بعد از مصرف اسپري هاي  سالبوتامول مي توان متوجه شد كه داروهاي افشانه اي تا چه اندازه مفيد و موثر بوده اند . و از همه مهم تر مي توان دوز دقيق  داروي مصرفي را تعيين كرد چون همه اين افشانه ها (اسپري هايي ) كه براي درمان آسم مورد استفاده هستند اثرات جنبي نامطلوبي دارند بنابراين مصرف بيش از اندازه آن مي تواند براي بدن خطرناك باشد .

در متن زير اشاره اي كوتاه و گذرا به اين مباحث شده است :

 

اسپيرو متري يكي از آزمايشاتي است كه  هم براي تشخيص و هم ارزيابي شش ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اغلب بزرگسالان و نيز كودكان بالاي 7 سال قادرند كه اين آزمايش را انجام دهند .

شوراي ملي آسم به تمامي پزشكان  توصيه مي كند كه براي كنترل آسم لازم است كه از اسپيرو متر استفاده كنند .

 

 

Diagnosis and Assessment of Asthma

تشخيص و ارزيابي آسم :

هدف از اسپيرو متري ارزياي تغييرات انسداد جريان هوا و اندازه گيري درجه انسداد هوا در مقايسه با حالت نرمال است .

براي ارزيابي وضعيت بيماران آسمي نياز به اندازه گيري دقيق وجود دارد اندازه گيري هاي پي در پي  قبل و بعد از استفاده از داروهاي باز كننده برونش ها : bronchodilator اين امكان را مي دهد كه :

  • هر گونه انسداد در مجاري هوايي تشخيص داده شود .

  • درجه اين انسداد مشخص شود .

  • ميزان مداوا و اثرات آن مشخص شده و مورد نظارت قرار گيرد .

  • وجود انسداد در ريه ها و يا بهتر شدن آنها تشخيص داده شود .

  • بازخوردي از چگونگي روند بيماري براي بيمار تهيه شود .

  • ميزان دقيق دارو ( اسپري هاي تنفسي ) معين شود تا بيمار حداقل دوز دارو را مصرف كند .

 

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي –  12 مهرماه 1385 ماهشهر ممكو

منبع :

http://www.nationalasthma.org.au/html/management/spiro_res/index.asp

 

/ 0 نظر / 22 بازدید