The spider

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Wednesday, March 09, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

The spider

مقدمه :

عنكبوت و تارهايي كه مي تند از شگفتي هاي خلقت موجودات است هنوز بسياري از راز و رمز هاي كار اين جانور براي ما نهفته باقي مانده است بدون شك پيدا كردن رمز هاي تنيدن تار در عنكبوت مي تواند باعث استفاده و كابردهاي فذاوان آن رد صنايع پلي مر و ريسندگي و مهندسي و سازه هاي مستحكم شود

عنكبوت و تارهايي كه مي تند :

چندين غده در زير شكم عنكبوت وجود دارد كه از آنها رشته هاي نازكي شبيه ابريشم  را ترشح مي كند هر يك از اين غدد رشته هايي را براي كاريرد خاصي   ترشح مي كند و 7  غده براي اين كار وجود دارد ولي هر يك از انواع عنكبوت فقط تعدادي از اين غدد را دارد و هيچ عنكبوتي همه اين غدد را هم با ندارد

غده هاي  مولد تار به از يك جفت تا 4 تا جفت هستند و لوله هاي نازكي در انها قرار دارد كه از طريق آن به غده مولد تار ؛ مواد خود را به بيرون هدايت مي كنند تعداد اين لوله ها  بين 2 تا 50 عدد است . .

مقايسه  اندازه

موي انسان كه قطر آن حدود 25 ميكرون است را مي توان از فاصله 10 سانتي متري مشاهده كرد قطر متوسط تارهاي عنكبوت حدود 15/ ميكرون است  نازكترين تاري را كه توانسته اند اندازه گيري كنند 02/ ميكرون بوده است . ما به اين علت قادر به دين تارهاي عنكبون هستيم كه تابش نورآفتاب از روي آنها صورت مي گيرد همين تارهاي نازك قادرند كه سرعت سريع ترين حشرات را متوقف كنند . اين تارها نه تنها خيلي محكم هستند بلكه خيلي هم قابليت انعطاف دارند .

جنس تارهاي عنكبوت :

اين تارها از جنس پروتئين هستند و جرم مولكولي آنها  هنگگاميكه داخل غده هستند 30 دالتون مي باشد . وقتي به بيرون تراوش مي شوند بصورت مولوكولي پلي مريزه شده بنام : فيبرون fibroin در مي آيد كه جرمي حدود : 300 دالتون دارد . هنوز مشخص نيست كه فرآيند پلي مريزه شدن اين تارها چونه صورت مي گيرد .

  چرا اين تارها كه از جنس پروتئين هستند مانند ديگر پروتئين ها  در اثر حمله قارچ ها و باكتريها  نابود و خراب نمي شوند ؟

ما معمولا پروتئنيها را با نمك سود مردن و اضافه كردن اسيد و و يا با خشك كردن مورد محافظت قرا مي دهيم در تار عنكبوت 3 نوع ماده وجود دارد كه در دوام آن خيلي موثر است :

·       پيروليدين = مادهداي مه در رنگه ها و سموم گياهي يافت مي سود و خيلي جاذب آب است و از خشك شدن تار جلوگيري مي كند

·       فسفات هيدروژن پتاسيم= به تار خاصيت اسيدي مي دهد و از خراب شدن ان توسط باكتري و قارچ جلوگيري به عمل مي آورد . ph  پائين باعث نامحلول شدن تار مي شود پديده اي كه ما ان را در ماست مشاهده مي كنيم 

·       نيترات پتاسيم = مانند نمكي است كه مانع رشد قارچ ها و باكتري  ها در  روي تارها مي شود .

استحكام تار عنكبوت :

 به گونه اي است كه مي توان 30 تا 40 % آن را قبل از اينكه پاره شود مورد كشش قرار داد . فولاد فقط مي تواند 8% كشيده شود و پاره نشود . نايلون حدود 20% كشيده شدن را تحمل مي كند تكنيك تنييده شدن تارها به گونه اي است كه مي تواند تا 20 برابر طول اوليه هم كشيده شود و پاره نگردد. هيچ گونه چسبي در تارهاي عنكبوت وجود ندارد و حشرات بدليل كرك هايي كه در پاي خود دارند بداخل تارها گير مي كنند و وجود تارهاي كلفت مانع از پاره شدن و افتادن انها مي شود .

......................................................................................................... م. ت 19 اسفندماه 1383

منبع : http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/webthread.html

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید