بيماري كبد الكلي ها

LIVER DISEASE - ALCOHOLIC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

What is Liver Disease ?

بيماري كبد الكلي ها

بيماري كبد چيست ؟

متاسفانه اين بيماري بسيار شايع است و مشكلات و گرفتاريهاي اجتماعي و بهداشتي فراواني ناشي ازاستفاده از الكل است . كبد در حفره شكمي جاي دارد زير دنده سمت راست و در قسمت راست شكم واقع شده است . كبد وظايف گوناگوني  را به عهده دارد  از جمله مضمحل كردن بعضي از مواد ناخواسته اي كه از طريق روده جذب شده است و توليد پروتئين هايي مانند آلبومين و ويتامين k ( كه از كبودي و ضرب ديدگي پوست جلوگيري مي كند ) .كبد يكي از اعضاي بدن است كه براي دفع مواد زائد بدن ضروري است . در بيماري كبد الكلي ، ابتدا كبد متورم شده و ممكن است با درد در قسمت راست و  فوقاني شكم  نيز ، همراه باشد . خستگي بي اشتهايي ، تهوع و استفراغ نيز ممكن است وجود داشته باشد .

از طرف ديگر اين امكان هم وجود دارد كه آسيب وارده به كبد ، ترديجي و بدون درد باشد بطوريكه زماني كه بيمار متوجه آن مي شود كه ديگر خيلي دير شده است . هنگاميكه كبد آسيب مي بيند ، فشار درون شريانهاي ان افزايش مي يابد و همين امر باعث متورم شدن آن مي گردد. .شريانها ي موجود در دستگاه گوارش كه آنهار را اوزوفاگوس مي نامند متورم مي شوند و  امكان كه دارد كه اين امر باعث پارگي و خونريزي شده و سبب استفراغ هاي خوني ، شوك و كم خوني  گردد. يا مايع در شكم جمع شود و(ascites ) كه ناشي از افزايش فشار و يا كاهش آلبومين در خون است .در اثر مسدود شدن مجراي كبد كه بطور معمول به داخل صفرا ترشح مي شود  امكان وقوع يرقان زرد هم وجود دارد . هنگاميكه كبد دچار مشكل مي شود مواد سمي ديگر نمي توانند از بدن خارج شوند. و با گردش خون وارد مغز مي شوند و باعث سرگيجه و كما (بيهوشي ) خواهد شد .

چگونه كبد دچار بيماري مي شود

مصرف زيا د و در طي زمان طولاني باعث صدمه ديدن سلولهاي كبد مي شود . اولين نشانه آن باد كردن و متورم شدن كبد در اثر چربي است . هنگاميكه صدمه بيشتر باشد ميزان تورم هم بيشتر است و حالتي است كه به ان التهاب الكلي كبد گفته مي شود . هر گاه مصرف الكل قطع گردد هر دو اين علائم هم ممكن است شروع به بهبود كنند . ولي هرگاه نوشيدن زياد الكل ادامه پيدا كند كبد دچار صدمه دائمي شده و اين حالت را كه با وجود لكه هايي روي كبد همراه است را سيروز (تشمع كبدي ) مي نامند .

چرا بيماري كبد اتفاق مي افتد ؟

افرادي كه به دلايل مختلف مقدار زيادي الكل مي نوشند . در بعضي از آنها ممكن است عادت نوشيدن الكل از دوستانشان كسب شده باشد كه خارج از عهده آنهاست . بسياري از افراد هم براي فرار از مشكلات زندگي و محيط نامطلوب خانه يا شرايط نامساعد كار ممكن است اقدام به اين كار كنند . بهر حال اعتياد به الكل خيلي راحت صورت مي گيرد . ميزان الكل مصرفي بر اساس يك وحد اندازه گيري مي شود كه هر واحد آن به اندازه ربع ليتر قدرتي كه آبجو استاندارد دارد مي باشد كه

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
pakdel

سلام موفق باشيد ....به من هم سری بزنيد