توربينهاي گازي

 

Tuesday, September 26, 2006

توربينهاي گازي


و بحثي در مورد استفاده از تورربين هاي بخار بعنوان توليد برق پايه


توربين هاي گازي يكي از جذاب ترين و پيچيده ترين دستگاههايي است كه بشر اختراع كرده و از صنعت هوا نوردي گرفته تا نيروگاهها  توليد برق  مورد استفاده قرار مي گيرند . البته براي توليد الكتريسيته راههاي بسيار گوناگون و متنوعي وجود دارد انرژي باد ؛ انرژي خورشيدي . انرژي هسته اي و زمين گرمايي تنها بخش از اين روشها هستند اما استفاده از توربين هاي بخار و گاز بدليل فرا گير بودن آنها از اهميت بيشتري برخودار است مضاف بر اينكه برخي روشهاي ديگر از جمله روش توليد برق از طريق رآكتورهاي اتمي و همين انرژي زمين گرمايي =
geothermal نيز با استفاده از توربين بخار صورت مي گيرد يعني آب توسط گرماي حاصل از فعل و انفعالات اتمي ؛ بخار مي شود و اين بخار آب به توربين هاي بخار منتقل مي گردد  تا ژنراتورهاي برزگ توليد برق را به حركت در آورند . در مورد زمين گرمايي نيز آب به عمق چند كيلومتري زمين كه صخر هاي داغ در آنجا هستند پمپاژ مي شود و بخار برگشتي به توربين بخار هدايت مي شود تا برق توليد شود . اما توربين هاي گازي هم دربسياري از مناطق جهان كاربرد گسترده دارند چون مزيت هاي عمده اي نسبت به توربين بخار دارند . استفاده از توربين گازي بعنوان يك محرك اصلي مزيتهاي خاصي را بر توربين  بخار دارد هر چند از نظر اقتصادي به پاي توربين هاي بخار نمي رسند .

 

 مزيت اصلي  توربين هاي گاز در توانايي آنها  براي راه اندازي و بارگذاري سريع است . بطوريكه مي توان در مدتي كمتراز 15 دقيقه اين توربين ها را وارد مدار توليد كرد از همين جهت است كه توربين هاي بخار بهترين گزينه براي مواقعي هستند كه شبكه با حداكثرمصرف مواجه است .

Peak load كاريرد ديگري كه اين نوع توربين ها دارند استفاده از آنها بعنوان متعادل كننده يا جبران كننده و  سنكرونيزه كننده  براي رفع افت اولتاژ هاي سيستم است .

با اين توضيحات استفاده از توربين گاز براي بار پايه : base load  چندان منطقي بنظر نمي رسد و اينكه ژاپني ها از توربين هاي گاز براي تامين برق شركت ما استفاده كرده اند داراي ايراداتي فراواني است و قطعا منافع ما را در نظر نگرفته و آن را فداي منافع آني  و كوتاه مدت خود كرده اند به همين جهت لازم است كه درد بخش توسعه :future expansion  كه در كنار نيروگاه برق UT قرار گرفته است و متاسفانه تبديل به فضاي سبز و رستوران شده است مقدمات نصب توربين بخار فراهم شود و نصب ديگ هاي بخار جديد BOLIER   نيز به همين منظور صورت گيرد تا برق پايه شركت پتروشيمي از طريق توربين هاي بخار تامين شود تا وابستگي به توربين گاز كه بسيار پرهزينه و گران است و پايداري آن هم نسبت به توربين بخار كمتر است قطع شود .

 

 

......................................................................نوشته : م. ت مهرماه  1385

 

/ 0 نظر / 15 بازدید