روشهاي بالا بردن توان عضلاني :

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, November 27, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Types of Muscular Endurance

انواع روشهاي بالا بردن توان عضلاني :

 مقدمه :

 بالا بردن توان عضلاني به هنگام تمرينات بدنسازي بايد با آگاهي كامل صورت گيرد در غير اينصورت انجام بعضي از اين حركات مي تواند مضر و حتي خطرناك باشد و در واقع نه تنها مقصود نهايي كه سلامت و شادابي است حاصل نشود بلكه نقض غرض هم شود . در اين زمينه مطالب گوناگوني وجود دارد كه بتدريج در اينجا آورده مي شود :

·        كشش مداوم

·        كوهنوردي

·        طناب كشي

·        نرمش هاي ايزومتريك ( كه كشش عضلاني بدون انقباض انجام مي گيرد )

·        تمرين با وزنه

·        انقباض هاي خيلي آهسته

·        تمرينات مجزا

·        تمرينات تركيبي بدون وقفه

·        انقباضات ديناميك  پشت سر هم

-         دويدن

-         پارو زني

-         تمرين وزنه

·        انقباض هاي شديد و طولاني با دوره هاي استراحت كوتاه مدت

-         فوتبال

-         هندبال

-         وزنه برداري

يكي از ورزشهاي تركيبي ، شنا كردن است كه نياز به تركيبي از كشش هاي پيوسته و كشش هاي ديناميك و پي در پي دارد . دوچرخه سواري يكي از ورزشهايياست كه باعث انقباض هاي ديناميك و پي در پي شده و ميزان كشش هاي پي در پي آن در مقايسه با دويدن كمتر است . لعلاوه بسياري زا تمرينات ورزشي با دوره هاي كوتاه مدت استراحت همراه هستند . كشش عضلاني شديد با استراحت هاي كوتاه مدت .

 

Interdependence of Performance Fitness Components

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

Conceptual Continuum

 

Most Common Training Mistakes

 

رايج ترين اشتباهاتي كه به هنگام تمرينات صورت مي گيرد :

 

 تمرين بيش از اندازه :

هيچگاه به مدت طولاني و با شدت ، تمرينات ورزشي را انجام ندهيد

-         بين حالت هاي بالا بردن تحمل و بالا بردن شدت  دررفت و آمد باشيد

-         تمرينات را بصورت دوره اي تغيير دهيد .

-         بايد به تفاوتهاي فردي و ژنتيك كه افراد  از نظر تناسب اندام دارند توجه كنيد .

انجام تمرينات :

-         تمرينات را با شدت مناسب انجام دهيد .و معمولا هدفي را براي رسيدن دنبال كنيد .

-         تمرينات را نبايد با سرعت و شدتي كه خارج از ورزشهاي معمول است انجام داد .

 

..................................مقدمه و  ترجمه از : محمد توكلي – 6 آذرماه 1384 ممكو

منبع :

#anchor4731515>http://www.exrx.net/ExInfo/FitnessComponents.html#anchor4731515

http://www.exrx.net/ExInfo/TrainingMistakes.html

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید