ميزان آنتي اكسيدانتهاي سرم خون و خطر نفروپاتي

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> 

Wednesday, January 12, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

:

بخش طب داخلي مركز پزشكي هامك ؛ آفولا –اسرائيل

 

مقدمه :

استفاده از موا د متمايز كننده مي تواند سبب كاهش حاد عملكرد كليه ها شود . ميزان اين اثرات جنبي هنوز بطوركامل و  دقيق فهميده نشده است . شواهد عمده اي وجود دارد كه نشان مي دهد اكسيژن فعال موجود در آن باعث ايجاد اين صدمات مي شود . با اجراي مديريت  پيشگيرانه داروهاي آنتي اكسيدانت مي توان از بروز اين اخلال  در كليه ها جلوگيري كرد . در اينجا ما در پي آن هستيم كه مشخص كنيم چه رابطه اي بين قابليتهاي آنتي اكسيدانت ها و نفروپاتي وجود دارد

روشها :

اين مطالعه بر روي 193 بيمارصورت گرفته كه عملكرد " كليه" در  آنها نرمال و طبيعي بوده است و تحت انجام عمل كاتتر قلب قرار داشته اند ميزان هاپتو گلو.بولين خون ، اسيد اوريك ، آلبومين و مجموع ظرفيت آنتي اكسيدانتي موجود در سرم خون آنها را قبل از تزريق ماده حاجب ( متمايز كننده ) اندازه گيري كرده اند . ميزان غلظت اوره و كراتينين سرم آنها را قبل زا انجام آنژيو گرافي و در روزهاي 3 و 7 انداره گرفتند و نتايج زير بدست آمد :

 

·         11 بيمار مبتلا به نارسايي خفيف كليه شده بودند ميزان آنتي اكسيدانت هاي موجود در خون اين افراد را با ميزان آن در كساني كه مشكل كليه پيدا نكرده بودند مقايسه كردند  و هيچ تفاوت بارز و قابل سنجشي از اين  نظر در بين ميزان انتي اكسيدانتهاي  هر دو گروه مشاهده نگرديد .

·         نتيجه گيري : اين بررسي نشان مي دهد كه در بين بيمارني كه خطر ابتلا به نارسايي كليه كمتر است نمي توان از طريق بررسي وضعيت انتي اكسيدانت هاي موجود در خون آنها ، پيشرفت نفروپاتي ناشي از مصرف ماده حاجب را معين كرد . (2005)

 

مرگ نرونها حركتي كه در طي دوران رشد نخاع صورت مي گيرد مي تواند ناشي از تنش هاي اكسيداتيو باشد

سانچز كاربن  از بخش :

فيزيولوژي ملكولي و ژنتيك تكاملي دانشگاه مكزيك

 

اثري كه اكسيژن واكنشگر ( راكتيو ) ROS بر روي مرگ نرونها دارد در محيط كشت ازمايشگاه نشان داده شده است و اين عامل مسئول يك سري اختلالات ناشي از اضمحلال نرونها مي باشد . و اين اختلالات در حين رشد و تكامل نخاع در انسان مورد مشاهده قرار گرفته است . يعني وجود اني آنتي اكسيدانتها باعث شده است كه بر روي نرونها ي حركتي نخاع تاثير مخرب از خود بر جاي گذارد . بطوريكه در محيط آزمايشگاهي كه شرايط ساختگي براي رشد اين نرونهاي حركتي مهيا بوده است هيچگونه مرگ نروني وجود نداشته است و نرونها بخوبي رشد كرده اند .

 نتيجه اي كه حاصل شده اين است كه اكسژن واكنش گر ارتباطي با علائمي كه به DNA  فرستاده مي شوند و مرگ نرونها حركتي را برنامه ريزي مي كنند ندارد و اين فرضيه را تقويت مي كند كه مكانيسم غير عادي ديگري وجود دارد كه كليد مرگ نرونهاي حركتي را روشن كرده و فرآيند پيري را تسريع مي كند .

 0 برگرفته از : مرگ سلولي ... 2005 (

 

 

اصطلاحات :

 

CONTRAST MEDIUM= محيط متمايز كننده – ماده اي تيره مثل باريم كه به رون بدن بيمار فرستاده مي شود تا بخش هاي داخلي ان را بهتر بتوان با اشعه ايكس مشاهده نمود .

Prophylactic =پيشگيرانه

HAPTOGLOBIN= گروهي از كربو هيدراتها كه شامل : آلفا گلوبولين هاي سرم بوده و مي توانند با همو گلوبولين هاي آزاد موجود در سرم تركيب شوند .

 Creatinine = ماده شيميايي كه غالبا در جريان خون وجود دارد به درون ادرار ترشح مي شود مقدار  بيش از اندازه در ادرار نشانه بيماري كليه است .

MOTONEURONAL= اعصاب حركتي نرونهايي كه از درون سيستم اعصاب مركزي  يا گانگليونها  بطرف عضلات عبور كرده و باعث انتقال تكانه ها (ايمپالس هايي ) مي شوند كه باعث حركت عضله مي گردند . 

NEPHROPATHY= نفروپاتي – اختلال و نارسايي اوليه يا ثانويه در عملكرد كليه

23 ديماه 1383  

 

/ 0 نظر / 13 بازدید