آموزشي كه در دنيا و خصوصا جامعه

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Thursday, June 09, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آموزشي كه در دنيا و خصوصا جامعه ما ناديده گرفته مي شود :

آموزش روابط جنسي :

مقدمه :

پورنوگرافي را به هرزه نگاري ترجمه كرده اند حتي ترجمه اين كلمه هم مغرضانه و جهت گيرانه است تو گويي هر آنچه مربوط به سكس  و روابط جنسي است ،بكلي  زشت و ناپسند است ! خوب پس اگر اينكونه است جنابعالي كه حالا اينجا نشسته ايد و از عالم و آدم ايراد مي گيريد چگونه پا به عرصه وجود گذاشته ايد ؟ مگر نه اينكه تشكيل نطفه شما از طريق همين رابطه جنسي به ظاهر كثيف و پليد بوده است ؟

رابطه جنسي نه تنها پليد نيست بلكه به اعتقاد من يكي از زيبا ترين و عميق ترين روابط عاطفي است كه بين دو موجود مي تواند وجود داشته باشد اوج لذتي كه حاصل تخليه مقدار زيادي انرژي نهفته در  بدن انسانهاست و اين ا عصاب و سيستم مغزي و نخاعي چه انرژي را آزاد مي كنند و چه كششي را بين زن و مرد ايجاد مي كنند چه ابيات و قطعات ادبي و شاهكارهاي هنري كه از همين رهگذر ساخته نشده است .

بيستون را عشق كند و شهرتش فرهاد برد !

ولي وقتي ما به موضوعي با ديدمنفي و بد نگاه كنيمحتي اگر مقدس ترين موضوع ها هم باشدچهره لي زشت به خود مي گيرد . خصوصا كه عده اي سود جو هم بخواهندآن را وسيله امرار معاش خود كنند چون خواهان زيادي دارد و فراموش نكنيد كه اولين سغل بشر همين تن فروشي و روسپي گري بوده است و علاوه بر داشتن چنين پيشينه طولاني ع همواره از پر در آمدترين مشاغل هم بوده است چه مستقيم و چه غير مستقيم و حتي از طريق فروش دارو و درمان .

 الان يكي از پر فروش ترين داروها دنيا در كنار آسپرين و امثال ان قرص وياگرا است كه براي  درمان ناتواني جنسي در مردان ساخته شده است !

 اين موضوع  هميشه بوده و خواهد بود چون بشر به سكس اهميت مي دهد و حاضر است براي ان پول خرج كند .

 

ـ ديدن فيلم های پورنوگرافي  ، راه خوبی برای آموزش رابطه جنسی نيست. فيلم های پورنو ، تجارتی است، توسط مردان برای مردان ساخته می شود. در طول يک فيلم حتی الامکان سعی می شود خود عمل مقاربت  بيشتر نمايش داده شود و به شکلی بسيار مکانيکی و خالی از عاطفه و احساس .حتي روشهايي كه در اين فيلم ها نشان داده مي شود بر اساس راهنمايي هاي فني است كه كارگردانان اين گونه فيلم ها ارائه مي دهند چون دراين جا هدف ارضاي معقول يك غريزه طبيعي نيست بلكه پيدا كردن بهترين زاويه براي شكار كردن لحظات تحريك آميز جنسي است و پر واضح است كه بايد اين اعمال به گونه اي صورت گيرد كه بتوان از انها فيلم گرفت .

از اين گذشته و مهم تر اينكه اينها شبيه فيلم هاي سينمايي هيتند كه ضبط و فيلمبرداري از آن روزها هفته ها و ماهها بطول مي انجامد و وقتي تدوين مي شود به گونه اي پشت سر هم نشان داده مي شود كه بيننده فكر مي كند تمام اين ماجرا در يك جلسه مثلا 10 دقيقه اي اتفاق افتاده است ! و همين نكته مي تواند باعث بد آموزي هايي شود كه خصوصا در بين زوجها ، عواقب خطرناكي به بار آورد . همكاري داشتم كه خيلي به اين نوع فيلمها علاقه داشت و زياد نگاه مي كرد يك روز با خبر شدم كه همسرش بشدت دچار مشكلي زنانگي شده ودر بيمارستان است دقيقا نگفت چه شده است مثل اينكه خونريزي شديد داشته است ! نتيجه اجراي آن كارهاي اغراق آميز و نمايشي در فيلمهاي پورنو مي توانداين عواقب را هم در پيش داشته باشد. براي مجردها هم جز اينكه آنها را تحريم كند چه فايده اي دارد ؟ ما هنوز فرق بين سكس داشتن و سكس ديدن را نمي دانيم ! سكس ديدن در بهترين حالت اش تازه وقتي مي تواندبي خسر باشد كه در پي اش سكس داشتن را هم داشته باشد وگرنه كار عبسي است به همان عبسي كه يك نفر گرسنه را فقط با بوي غذاهاي لذيذ تحريك كنيم و هيچ غذايي هم به او ندهيم . شايد اين كار براي آدم گرسنه لذتي موقت داسته باشد ولي رنجي مضاعف و دائمي براي او در پي دارد .

ولي اينكه چرا اين فيلمها توليد مي شوند واين همه هم بين مردان خريدار و بيننده دارد مي تواند دلايل متعددي داشته باشد :

يكي از دلايل همان : وصف العيش نصف العيش است كه اينجا كار از وصف هم گذشته و به تصوير كشيده شده و كاملا زنده است .

دوم اينكه مي تواند مانند پستانك عمل كند كه اگر چه نياز بدين و شير خوردن نوزاد را بر طرف نمي كند بطور كاذب او را ارضاء مي كند .

خيلي ها هم وقتي كاري را خودشان نمي توانند انجام دهند مثلا با زنشان رودربايستي دارند ويا توانايي انجام ان را ندارند ويا اساسا زنشان آنگونه زيبا نيست مي توانند اين علائق سركوب شده خود را اينگونه ارضاء كنند .

براي يك عده هم كه انحرافات جنسي و اخلاقي دارند ( انحراف به معني عام آن يعني هر گونه اميال جنسي غير طبيعي ) ديدن اين فيلمها كه همه گونه رفتار جنسي با زن در آنها نشان داده مي شود لذت بخش است .

يك عده هم ممكن است از اين طريق تحريك شوند و به اين وسيله بهتر بتوانند با همسرشان رابطه برقرار كنند .

از همه اينها گذشته براي جامعه ما كه محدوديت هاي زيادي براي روابط زن و مرد وجود دارد و مقاربت و نزديكي با زنان جزء تابوها محسوب مي شود هيچ راهي براي جوانان كنجكاو باقي نمي ماند جز همين راه تا بتوانند با تكنيك هاي آميزش جنسي آشنا شوند .

ولي همانگونه كه پيشتر هم گفته شد اين فيلم ها جنبه آموزشي ندارند اگر هم چيز در آنها آموزش داده شود اتفاقي است و هدف سازندگان اين اين نبوده است اينها تجاري هشتند فقط براي پول در آوردن ! نه تهاجم فرهنگي است نه فاسد كردن جوانان و نه هيچ چيز ديگري فقط براي پول در آوردن هستند اين نكته ساده را خيلي از آن آدمهاي مثلا مهم جامعه كه آن بالا بالا ها نشسته اند هم نمي دانند وگرنه اين همه با مسائل جنسي و رابطه زن و مرد كه درست مثل آب و غذا خوردن يك نياز طبيعي است مخالفت نمي كردند و آن را بد و مذموم نمي دانستند . و كانالهاي درست آن را باز مي كردند كه جوانان جامعه از طريق كانالهاي غير قانوني و زير زميني به اين مسائل نپردازند .

 بسياری از فمينيست ها معتقدند که فيلمهای پورنو با زن توهين آميز برخورد می کند. من به عنوان يک فمينيست معتقدم که فيلمهای پرنو برخورد توهين آميزی به انسان دارد ، مرد و زن ، از مردان متعجبم که به اين فيلمها اعتراض نمی کند و همواره جزو بزرگترين مشتريان اين فيلمها به حساب می آيند. با اينکه در فيلمهای پرنو به عنوان يک حيوان نمايش داده می شوند ، حيوانی که با قسمت پايينی بدن خود فکر می کند و برای ارضاء خود که در اينجا بيشتر به عنوان يک رابطه حيوانی نشان داده می شود به هيچ کس و هيچ چيز رحم نمی کند.اگر من مرد بودم هم حتما جزو جنبش ضد پورنو گرافی می بودم. ( الان هم هستم) متاسفانه تعداد مردان درون اين حرکت از انگشتان دست تجاوز نمی کند.

پورنو گرافی نمونه هايی از خشونت جنسی نسبت به زن را نيز در بر می گيرد . ضمن اينکه نوعی تن فروشی را تبليغ می کند. اين فيلمها راه حل خوبی برای آموزش جنسی نيستند. اگر به فيلمهای آموزشی دسترسی نداريد و اين تنها راه آشنايی با چگونگی رابطه است ، بايد با اين آگاهی به تماشای فيلم بنشينيد که اين فيلمها مکانيکی هستند و رابطه جنسی بسيار زيباتر و مهربان تر از اين رابطه است. خيلي از زنها بيشتر از آنچه از سكس داشتن و فعاليت جنسي آنهم ار اين نوع ناقص آن كه در مردان ايراني وجود دراد ارضا شوند دنبال كلمات محبت آميز مي گردند

. من نمي دانم اثر دقيق اينگونه فيلمها بر روي زنان چگونه است آيا آنها همه تحريك مي شوند و از اين فيلم ها خوششان مي آيد يا نه علاقه اي به ديدن اين فيلم ها ندارند چون در نياي مردسالار ما همه چيز واز جمله اين فيلمها براي مردها ساخته مي سوند . ولي فكر كنم زنها هم با ديدن اين فيلم ها تحريك مي شوند شايد حتي بيشتر از مردها .

از جايي شنيدم كه يك عده از زنان روزها كه شوهرشان خانه نيست مي نشينند و اين فيلمها را دسته جمعي نگاه مي كنند از باقي ماجرا بي خبرم . ولي اگر اين موضوع صحت داشته باشد كه زنان در رابطه جنسي با مردان خيلي بيشتر احساس لذت مي كنند ( البته رابطه اي كه در آن به اوج لذت و ارگاسم برشند و نه ااين روابط چند دقيقه اي و مكانيكي رايج ) ممكن است تحريك ايجاد شده در زنها حتي خطرناك تر و شديد تر از مردان باشند . و اين بار خود زنها باعث شوند كه به خودشان آسيب برسانند !

در پايان يك نكته قابل ذكر است و آن اينكه متاسفانه با وجود اينكه ما حداقل در ايران اينگونه فكر مي كنيم كه روابط جنسي نيازي به آموزش ندارد اتفاقا در  اين جامعه بسته كه هيچ راهي براي يادگيري اين گونه مطالب نيست بيش از هر جاي ديگر نياز به آموزش مسائل جنسي به شيوه اي درست و علمي وجود دارد و مردان و زنان ما حتي آنها كه سالهاست با هم ازداوج كرده اند گاهي ساده ترين حقايق بدن يكديگر را نمي دانند و اگر موفقيتي هم در ارتباط با شريك جنسي اشان دارند از طريق يك سري تجربه است .

مثل اينكه اين جامعه برا ي هميشه مي خواهد تجربي باقي بماند و هيچگاه كارهاي آن بر مبناي علم و اصول پزشكي قرار نخواهد گرفت . !

............................................................................................................................................................................................. .19/3/1384

 

/ 0 نظر / 11 بازدید