روشهاي پيشگيري از بارداري :

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, April 30, 2006<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روشهاي پيشگيري از بارداري :

مقدمه :

امروزه اين امر به اثبات رسيده است كه رشد جمعيت به مثابه ترمزي براي رشد و توسعه اقتصادي عمل مي كند و اين دو با هم نسبت معكوس دارند و اگر كشورهاي پر جمعتي چون چين و هندوستان توانسته اند تا حدي از پس مشكلات عديده اي كه داشته اند بر آيند به مدد  پياده كردن برنامه هاي سختگيرانه تنظيم خانواده بوده است در كشور ما هم چندين دهه قبل لزوم ايجراي اين برنامه ها بخوبي درك شده بود و برنامه هاي تنظيم خانواده با جديت پياده مي شد و حتي وسايل ضد آبستني نظير قرص ضد حاملگي و كاندوم را به رايگان  بين مردم توزع مي كردند . اما چه بايد كرد كه به يكباره ورق برگشت و زمامداران جديد بر خلاف همه نظريه هاي و اصول اثبات شده عمل كردن و نه تنها سعي در كنترلجمعيت نكردند بلكه با اقدامات كاملا نسنجيده رشد جمعيت را هم تشويق كردند .

به گونه اي كه داشتن فرزند بيشتر به مفهوم برخوداري از امكانات بيشتر شد از واگذاري زمين و خانه و دادن وام گرفته تا اختصاص كوپن و نظاير آن ! و بدين گونه بود كه در حدود دو دهه به يكباره جمعيت كشور دو برابر شد بطوريكه امروز هر چقدر بر ظرفيت توليد آب و برق و محصولات كشاورزي و توسعه امكانات افزوده مي شود از پس اين جمعيت گرسنه و بدون امكانات بر نمي آيند . ار آن همه مشكلات عديده اجتماعي و اختلالاتي كه در روند جامعه بوجود آورده است هم سخني به ميان نمي آورم كه مفصل است

و بدينگونه بود كه اقدام به كنترل جمعيت گرفتعه شد و چقدر دير اين كار صورت گرفت و از آن بدتر اينكه هنوز هم سازو كارهاي لازم براي اين كنترل فراهم نيامده است هنوز هم امكانات پيشگيري براحتي فراهم نيست و هنوز هم بچه دار شدن مواهبي دارد !

دراينجا سعي شده است حداقل از نظر اطلاع رساني مطالبي را براي شما تهيه شود به اين اميد كه گرهي از اين مشكل بزذرگ حل شود  .

مشكلات ناشي از رشد بي رويه جمعيت :

 متاسفانه معضل  رشدسريع جمعيت  مشكلي است كه بيشتر در  كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده به چشم مي خورد وكشورما  نيز بصورت حاد وجود دارد، اين در حالي است كه اغلب كشورهاي پيشرفته و از جمله آلمان داراي رشد منفي جمعيت هستند .

همين رشد جمعيت بصورت  اولين مانع تحقق پيشرفت مي باشد و اين پديده نه تنها  كشورما، بلكه تمام كشورهاي در حال توسعه را گرفتار كرده است.
 

علل رشد بي رويه جمعيت :1-    ارتقاء بهداشت عمومي جامعه و كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال


2-   مهاجرت هاي درون كشوري


3-    بيسوادي و بيكاري مادران


 در سال 1987 جمعيت دنيا از   پنج ميليارد نفر فرارتر رفت  و تنها در طي 157 سال، پنج برابر جمعيت سال 1830 شد.

در مقابل، جمعيت ايران فقط در مدت 50 سال (از سال 1320 تا 1370) از دوازده ميليون به شصت ميليون نفر رسيده است. اين افزايش سريع جمعيت، مشكلات و كمبودهاي روزافزوني را در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي و تربيتي به دنبال داشته و در آينده مواجهه با معضلات پيچيده‌تري پيش‌بيني مي‌شود.
همچنين رشد سريع جمعيت باعث افزايش نابرابري ميان درآمد كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته مي‌شود و پديدة مهاجرت را تشديد مي‌كند. آثار منفي افزايش مواليد و بعد خانوار، تنها محدود به خانواده نيست. افزايش بعد خانواده منجر به افزايش جمعيت جوانان، كاهش درآمد سرانه، تورم، بيكاري، نزول سطح آموزش و تخريب منابع محيط زيست خواهد شد.

آمار حاملگي هاي ناخواسته :
طبق آمار موجود  در ايران در سال 1371 در حدود 6/1 % از حاملگي‌ها در جمعيت شهري و 1/39 % در جمعيت روستايي كشور ما ناخواسته هستند. بررسي ديگري در شهر قزوين بيانگر آن بود كه از هر پنج نفر زن، يك نفر از هيچ وسيلة پيشگيري استفاده نمي‌كند.
بنا بر آمار  انجمن تنظيم خانوادة در  ايران، حاملگي‌هاي بدون برنامه و ناخواسته، در 16 درصد موارد، به سقط ‌هاي عمدي منجر مي‌شوند. همچنين روزانه دست كم 80 زن به دليل سقط غيرقانوني جان خود را از دست مي‌دهند. به علاوه، نوزادان حاصل از حاملگي‌هاي ناخواسته غالباً نارس و كم وزن متولد مي‌شوند و دچار اختلالات جسمي و رواني‌اند. از سوي ديگر، زايمان‌هاي مكرر موجب تحليل قواي جسمي مادر مي‌شود و فاصلة زماني كافي براي ترميم ذخاير غذايي از دست رفته در بدن او فراهم نمي‌گردد. حاملگي‌هاي مكرر با فواصل كم، خطر مرگ و مير مادران را افزايش مي‌دهد. اين خطر، بخصوص پس از زايمان سوم، به شدت افزايش مي‌يابد.

تنظيم خانواده : family planning

تنظيم خانواده عبارت از آن است كه در يك خانواده پدر و مادر به دلخواه خود و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسئولانه با به كار بردن يكي از روشهاي پيشگيري از حاملگي، تعداد فرزندان خود را با توجه به امكانات اقتصادي و قدرت جسمي و رواني خود تنظيم كنند و بدين وسيله در توسعه اجتماعي كشورنيزسهيم شوند.

تنظيم خانواده به معني پيشگيري از حاملگي هاي ناخواسته براي تأمين سلامت خانواده و اجتماع در قالب مفاهيم زير است:
محدود كردن تعداد فرزندان-پيشگيري از بيماريهاي دوران جنيني-پيشگيري از انتقال ناهنجاريهاي ژنتيكي -جلوگيري از عوارض حاملگي و زايمانهاي مكرر براي مادر

Contraception

جلوگيري ازآبستني :

پيشگيري از حاملگي روشهاي متعددي دارد كه از جمله آنها روشهاي غير طبيعي ( با استفاده وشايل مصنوعي است مثل قرص و كاندم و نظير آن ) .

بطور دقيق اگر بخواهيم بگوئيم : پيشگيري به معني جلوگيري از بارور شدن تخمك زن توسط اسپرم مرد است .

 براي اين كار روشهاي زيادي وجود دارد : استفاده از مواد اسپرم كش و روشهايي كه مانع مكانيكي بر سر راه رسيدن اسپرم به تخمك ايجاد مي كنند ( مانند كاندوم و ديافراگم ) استفاده از اسفنج هايي كه در داخل دهانه رحم مي گذارند و بيرون كشيدن از جمله آنها هستند . كه اينها را مي توان ابزارها و روشهاي جلوگيري از بارداري محسوب كرد . البته همه اين روشها روشهايي غير طبيعي هستند كه مي توانند از بارداري هاي ناخواسته ممانعت كنند .

وسيله ديگري كه مي تواند از حاملگي جلوگيري كند ، وسايل درون رحمي  يا : آي يو دي

intrauterine device (IUD) مي باشند كه باعث مي شوند از رسيدن اسپرم به درون لوله هاي فالوپ جلوگيري شود . استفاده از آي يو دي مزيت ديگري هم دارد و آن اين است كه از لقاح بيرون رحمي كه يكي از علل عمده سقط جنين است نيز جلوگيري مي كند . كه آن را  سازو كار : سقط جنين كننده يا abortifacient mechanism. مي نامند .

 استفاده از قرص هاي ضد حاملگي روش ديگري است . كه البته مختصري عوارض جنبي در دراز مدت براي زنان دارد ولي هنوز هم ساده ترين و مطمئن ترين روشهاست . براي اطلاع بيشتر به منابع زسير مراجعه كنيد :

 

American Life League
Pharmacists for Life (select "FAQ")
A Doctor Explains How the Pill and Other Contraceptives Work

روش ديگر ، عقيم سازي است . كه در اين روش امكان رسيدن اسپرم به تخمك را از بين مي برند يا از طريق وازكتومي ( قطع كردن لوله هاي حامل اسپرم ) يا از طريق بستن لوله هاي رحمي . كه البته اين روشها بيشتر در مورد زوجهايي بكار مي رود كه ديگر تصميم به بچه دار شدن ندارند و بازگشت آنها ممكن است موفقيت آميز نباشد .

چند نكته مهم  در تنظيم خانواده :

1-   دختران قبل از سن 18 سالگي به دليل حفظ سلامتيشان، نبايد باردار شوند 
 همچنين از نظر فيزيكي زنان آمادگي لازم جهت باردار شدن را تا سن 18 سالگي ندارند.
 كودكاني كه از مادران كمتر از 18 سال متولد شده اند، عموماً‌ زودتر از موقع مقرر به دنيا آمده،‌ در هنگام تولد وزن آنان كم مي باشد و امكان مرگشان در سال اول زندگي بسيار زياد است. علاوه بر آن سلامت مادرانشان نيز در خطر مي باشد. در جوامعي كه دختران در سنين پايين ازدواج مي كنند، زوج ها بايد با استفاده از برنامه هاي تنظيم خانواده، اولين بارداري را حداقل تا سن 18 سالگي به تعويق اندازند.
2-   بعد از سن 35 سالگي نيز بارداري و زايمان سلامت را به خطر مي اندازد. اگر زني بيش از 35 سال داشته و 4 بار يا بيشتر زايمان كرده باشد، حاملگي بعدي خطري جدي براي خود او و نوزاد متولد نشده اش خواهد بود.
3-   براي حفظ سلامت مادر و نوزاد، قبل از آنكه مادر دوباره باردار شود، والدين بايد صبر كنند تا فرزند كوچكشان لااقل دو ساله شود. يكي از بزرگترين خطراتي كه سلامت و رشد كودك زير 2 سال را تهديد مي كند، تولد نوزاد جديد است.
زيرا تغذيه با شير مادر بطور ناگهاني متوقف مي شود و مادر فرصت تهيه غذاي كمكي براي فرزند كوچك خود را ندارد

4-   بعد از هر حاملگي و زايمان، دو سال طول مي كشد تا بدن مادر بهبود كامل يابد.
بنابراين مادراني كه
بين زايمانهايشان لااقل دو سال فاصله را رعايت نكنند، خطر بيشتري
سلامت آنها را تهديد مي كند.  علاوه بر اين اگر مادري كه كاملاً از زايمان قبلي بهبود نيافته
 دوباره باردار شود، امكان بيشتري وجود دارد كه نوازدش قبل از نه ماهگي بدنيا آمده يا با وزن كم متولد شود.

 

 

5-   باردار شدن مجدد، براي مادري كه چهار فرزند دارد، سلامت مادر و كودك را به خطر خواهد انداخت. اگر فاصله بين نوزادها بيشتر از 2 سال نباشد، بدن زن در اثر بارداريهاي مكرر، زايمان، شيردهي و مراقبت از كودكان خردسال تحليل مي رود و باعث كم خوني، سوء تغذيه  و ... مي گردد.

 

 

6-   پس از چهار بار زايمان، خطراتي نظير كم خوني و خونريزي شديد مادران را تهديد مي كند. مادراني كه بيش از چهارفرزند دارند و يا سن آنان بالاتر از 35 سال باشد، امكان اين كه نوزاد معلول، كم وزن و ضعيف بدنيا بياورند، بسيار زياد است.

 

 

7-   اكثر مراكز بهداشتي مي توانند چندين روش مناسب را براي برنامه ريزي مؤثر تنظيم خانواده، فراهم آورند.زوجها بايد به توصيه هايي كه توسط كاركنان بهداشتي مي شود، توجه نمايند.

 

بنابراين پيشگيري از حاملگي براي دستيابي به اهداف زير انجام مي شود:

1- تأمين سلامت مادران و كودكان
2- ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه و پيشرفت اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي كشور

 لزوم مشاوره در تنظيم خانواده

 
مشاوره فرآينديست كه درآن به داوطلب كمك ميشودتا در مورد استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري تصميم بگيرد و اگر تصميم بر استفاده گرفت با مشاوره به داوطلب كمك مي شود تا با توجه به نيازش، بتواند يك روش پيشگيري مناسب را انتخاب كند.

روش انتخابي، روشي است كه داوطلب ميخواسته و همچنين قادربه استفاده صحيح از آن است، بطوريكه روش انتخابي نه تنها از نظر فرد داوطلب، بلكه از نظر پزشكي نيز يك روش مناسب، مؤثر و مطمئن باشد. براي اجراي هر چه بهتر و موفق تر برنامه هاي تنظيم خانواده مشاركت زوجين ضروري است. حتي الامكان زن و شوهرهر دو براي كسب اطلاع از روشهاي مختلف و اتخاذ تصميم براي انتخاب مناسبترين آنها بايستي مراجعه كنند. اگر امكانمشاوره با هر دو ميسر نبود، در اين صورت بايستي با يكي از زوجين مشاوره نمود و به او فرصت داد تا با همسرش مشورت نمايد. در ابتدا مشاور بايد از شرايط زوجين در زمينه اجراي برنامه آگاه شود و سپس اطلاعاتلازم در مورد روشهاي مختلف پيشگيري مناسب براي زوجين و نحوه استفاده، محاسن و عوارض احتمالي آنها را با زبان ساده بيان كند و به زوجين فرصت دهد تا با تبادل نظر با يكديگر نسبت به انتخاب روش،‌ تصميم لازم را بگيرند.  زوجين پس از انتخاب قطعي يك روش بايستي مجدداً‌ در مورد نحوه و ميزان استفاده، عوارض جانبي و موارد فعلي مصرف آن كسب اطلاع كنند. در ملاقاتهاي بعدي ممكنست زوجين نياز به كسب آگاهي بيشتري داشته باشند. بنابراين امر مشاوره بايستي در تمام مدت استفاده از آن روش ادامه يابد و در صورت امكان حتي اگر زن امر جلوگيري را متقبل شده است، شوهرش نيز در اين جلسات مشاوره مجدد شركت كند

    1-   روشهاي موقتي

     2 -  روشهاي طولاني مدت جديد

3 -  روشهاي دائمي

     4 -   روشهاي متفرقه 

     5-  پيشگيري از بارداري به صورت اضطراري

 نكات مهم در مصرف قرصهاي جلوگيري از بارداري:

 

-     قرص نبايستي به صورت ناپيوسته، مثلاً يك ماه در ميان و يا دو ماه در
 ميان و يا چند روز در ميان، مصرف شود.

-     وجود لكه بيني همزمان با مصرف مرتب قرص،‌به مدت 2 تا 3 ماه اهميتي ندارد. در صورت
تداوم بيشتر بايد به پزشك مراجعه كرد.

-    علائمي مانند تهوع، استفراغ و سردرد همراه با مصرف قرص بتدريج پس از 2 تا 3 ماه برطرف
مي شود. براي پيشگيري از اين عارضه بهتر است قرصها را پس از شام و قبل از خواب مصرف
 كرد. (در صورت تداوم علائم تهوع و استفراغ مي توان همراه با قرصهاي پيشگيري، از قرصهاي
ويتامين
(B6) به مدت محدود استفاده كرد).        

-    در مدتي كه قرص مصرف مي شود، حجم خون قاعدگي به نسبت قبل از مصرف، كاهش مي يابد
كه در صورت كم شدن بيش از حد و لكه بيني يك روز در ميان و يا قطع كامل، بايد به پزشك مراجعه كرد.

-    براي مصرف قرص LDمحدوديت سني وجود ندارد و مي توان آن را تا سن 45 سالگي و حتي
بيشتر تحت نظارت و كنترل ادامه داد. ليكن در مواردي نظير فشار خون كنترل نشده و مصرف سيگار
و غيره توصيه مي شود كه مصرف قرص به سن كمتر از 35 سال محدود گردد و در سنين بالاتر، افراد
بايد پس از مشاوره،‌ از روشهاي ديگري استفاده كنند.

-    از آنجايي كه قرصهاي ضدبارداري تركيبي باعث كم شدن شير ماد

/ 2 نظر / 14 بازدید
يک دوست

بازاريابي اينترنتي ... هر کليک 80 ريال ... به ما سر بزنيد.