مرداويج زياري»

«مرداويج زياري» پس از حمله به همدان، يكي از شيرها را به‌طور كامل تخريب مي‌كند وبه ديگري هم آسيب مي‌زند. البته پيش از سال 1328 هجري شمسي كه شير سنگي باقي‌ماندهمرمت شد، عده‌اي از افراد سودجو نيز به دنبال يافتن گنج، بدن شير سنگي را شكافتند وبعد از آنكه چيزي پيدا نكردند، آن‌را به همان صورت رها كردند. شير سنگي يكي ازمهم‌ترين بقاياي تاريخي همدان است كه در جنوب شهر و در كنار جاده‌ي قديم همدان ـملاير قرار گرفته است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين مجسمه كه در همدان به(سنگ شير معروف است گفته مي شود از آثار دوره ماد يادوره پارتها مي باشد .برخي هم آن را از اسكندر مقدوني و دوره هخامنشي ميدانند باحتمال قوي سنگ شير همدان يك اسطوره بسيار قديمي است كه مربوط به دوره ماد بايد باشد.اين پيكر داراي دست وپا بوده كه تا زمان (مرداويج زياري)سالم بوده است . مرداويج در سال (319قمري)دست و پاي آن را شكسته و از روي سكو پايين انداخته است.

سنگ شير امروز يك نمادباستاني همدان است ،از سنگي يك پارچه تراشيده شده است.مردم همدان سنگ شير را سمبولي از ماندگاري شهر خود مي دانند

 

 

 بعد از اسلام , اصفهان مانند ديگر شهرهاي ايران تا اوايل قرن چهارم تحت سلطة اعراب بود و در زمان منصور خليفة عباسي , مورد توجه قرار گرفت وبه حاكم اين شهر دستور داده شد در عمران و آباداني آن كوشا باشد . در سال 319 هـ. ق مرداويج زياري اصفهان را متصرف شد و آن را به پايتختي برگزيد و جشن سده را هرچه باشكوه تر در اين شهر برپا كرد. در سال 327 هـ .ق اصفهان به تصرف ركن الدولة ديلمي در آمد و آن را به پايتختي انتخاب كرد و اصفهان دوباره رونق خود را گرفت . در سال 443 هـ . ق اصفهان به دست طغرل پادشاه سلجوقي فتح شد . در سال 639 هـ. ق تحت سلطة مغولها قرار گرفت . پس از بازگشت سپاه مغول شهر اصفهان مجدداُ رونق يافت. سقوط شهر اصفهان و انقراض سلسلة صفويه كه پس از 6 ماه محاصره به دست محمود افغان , انجام گرفت . با سقوط شهر اصفهان سلسلة صفوي نيز منقرض شد و اصفهان دچار انحطاط شد.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید